Li Wei and Liu Zhiyin (Chinese)

happiness as a flower by li wei and liu zhiyin

Li Wei and Liu Zhiyin

Happiness as a flower, 2009

little secret in the heart by li wei and liu zhiyin

Li Wei and Liu Zhiyin

Little secret in the heart, 2010