calligraphy by li shuxian

Li Shuxian

Calligraphy