Lai Shaoqi and Xiao Longshi (Chinese)

墨兰图 by lai shaoqi and xiao longshi

Lai Shaoqi and Xiao Longshi

墨兰图, 1975