Kumaji Aoyama (Japanese, 1932)

girl by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

Girl

cow by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

Cow

sitting boy by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

Sitting Boy, 1930

pasturage of 5 horses by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

Pasturage of 5 Horses

still life by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

Still life

2 women by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

2 women

landscape by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

Landscape, 1929

morning by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

Morning, 1929

autoportrait by kumaji aoyama

Kumaji Aoyama

Autoportrait