mythical figure by kostas klouvatos

Kostas Klouvatos

Mythical figure, 1999