Konstantin Zefirov (Russian, born after –died after 1960)

view of mologa by konstantin zefirov

Konstantin Zefirov

View of Mologa, 1914

danse populaire by konstantin zefirov

Konstantin Zefirov

Danse populaire, 1932–1932