Konrad Simonsson (Swedish, 1901)

on the way home by konrad simonsson

Konrad Simonsson

On the way home

skärgårdslandskap by konrad simonsson

Konrad Simonsson

Skärgårdslandskap

skärgårdslandskap by konrad simonsson

Konrad Simonsson

Skärgårdslandskap

sommar (triptych) by konrad simonsson

Konrad Simonsson

Sommar (triptych), 1889

sommarlandskap by konrad simonsson

Konrad Simonsson

Sommarlandskap

månskenslandskap by konrad simonsson

Konrad Simonsson

Månskenslandskap

insjölandskap - sommar by konrad simonsson

Konrad Simonsson

Insjölandskap - Sommar

insjölandskap med eka by konrad simonsson

Konrad Simonsson

Insjölandskap med eka

insjölandskap med eka by konrad simonsson

Konrad Simonsson

Insjölandskap med eka