notre dame by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Notre Dame, 1985

notredame by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Notredame, 1985

paris by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Paris, 2011

notre dame by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Notre Dame, 1985

landscape by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Landscape

landscape by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Landscape, 1988

aswan by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Aswan, 1988

paris notre-dame by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Paris Notre-Dame

flowers by koji yoshioka

Koji Yoshioka

Flowers, 1992