Kimiaki Takeuchi (Japanese)

charger by kimiaki takeuchi

Kimiaki Takeuchi

Charger

large dish by kimiaki takeuchi

Kimiaki Takeuchi

Large dish, 1990