Kim Sung Jin (Korean, born )

fateful by kim sung jin

Kim Sung Jin

Fateful, 2008

burst through by kim sung jin

Kim Sung Jin

Burst through, 2008

rastlose libre by kim sung jin

Kim Sung Jin

Rastlose Libre, 2007

fateful by kim sung jin

Kim Sung Jin

Fateful, 2008

secret by kim sung jin

Kim Sung Jin

Secret, 2007

untitled by kim sung jin

Kim Sung Jin

Untitled, 2007

burst through by kim sung jin

Kim Sung Jin

Burst Through, 2008

so sorry ii by kim sung jin

Kim Sung Jin

So sorry II, 2007

fateful by kim sung jin

Kim Sung Jin

Fateful, 2008

play ontics by kim sung jin

Kim Sung Jin

Play ontics, 2007

pure reason by kim sung jin

Kim Sung Jin

Pure reason, 2008

so sorry ii by kim sung jin

Kim Sung Jin

So sorry II, 2007

the lip 07 by kim sung jin

Kim Sung Jin

The lip 07, 2007

form by kim sung jin

Kim Sung Jin

Form, 2005