crazy eyes by kiki smith

Kiki Smith

Crazy eyes, 1997

bronze wolf by kiki smith

Kiki Smith

Bronze wolf, 2000

daisy chain by kiki smith

Kiki Smith

Daisy chain, 1992

las animas by kiki smith

Kiki Smith

Las animas, 1997

untitled by kiki smith

Kiki Smith

Untitled, 1998

b. a. t. by kiki smith

Kiki Smith

B. A. T., 2000

untitled by kiki smith

Kiki Smith

Untitled, 1992

skirt by kiki smith

Kiki Smith

Skirt, 1990

untitled by kiki smith

Kiki Smith

Untitled, 1992

daughter by kiki smith

Kiki Smith

Daughter, 2001

puppet by kiki smith

Kiki Smith

Puppet, 2001

ohne titel by kiki smith

Kiki Smith

Ohne Titel