fingerbowl by kiki smith

Kiki Smith

Fingerbowl, 1995

untitled by kiki smith

Kiki Smith

Untitled, 1993

carrier by kiki smith

Kiki Smith

Carrier, 2001

worm by kiki smith

Kiki Smith

Worm, 1992

fingerbowl by kiki smith

Kiki Smith

Fingerbowl, 1995

world maps by kiki smith

Kiki Smith

World maps, 1982