tattoo by kiki smith

Kiki Smith

Tattoo, 1995

white swan by kiki smith

Kiki Smith

White swan, 1999

gift by kiki smith

Kiki Smith

Gift, 2001

small deer by kiki smith

Kiki Smith

Small deer, 2001

red cap by kiki smith

Kiki Smith

Red cap, 2001

moment (c) by kiki smith

Kiki Smith

Moment (c), 2006

tattoo by kiki smith

Kiki Smith

Tattoo, 1995

untitled by kiki smith

Kiki Smith

Untitled, 1994

untitled by kiki smith

Kiki Smith

Untitled, 1995

tatoo print by kiki smith

Kiki Smith

Tatoo print, 1995

fingerbowl by kiki smith

Kiki Smith

Fingerbowl, 1995