plate (set of 10) by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Plate (set of 10), 1955

vase by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Vase, 1932

tea bowl by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Tea bowl, 1946

aubergine with large plate by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Aubergine with large plate

ash tray by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Ash tray

dish by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Dish, 1950–1959

figure of jar by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Figure of jar

cup by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Cup

flower by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Flower

sometsuke container by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Sometsuke container

plum blossom and bamboo cup by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Plum blossom and bamboo cup

jar with lid by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Jar with lid

ashtray by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Ashtray

design for a dish by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Design for a dish, 1924

a square dish by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

A square dish, 1930

a lidded pot by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

A lidded pot, 1933

kenzan's kiln site by kenkichi tomimoto

Kenkichi Tomimoto

Kenzan's kiln site, 1954