Kemel Batanay (Turkish, 1981)

celi talik levha by kemel batanay

Kemel Batanay

Celi Talik Levha

levha by kemel batanay

Kemel Batanay

Levha, 1974

levha by kemel batanay

Kemel Batanay

Levha, 1959