trap by keitoku toizumi

Keitoku Toizumi

Trap, 2008

Seoul Auction