my garden by keiko nelson tsu

Keiko Nelson Tsu

My Garden, 1980