shinmi no natsu by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Shinmi no natsu, 1991

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1965

source of river by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Source of River, 1998

saigō by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Saigō, 2000

goshoku zanmai by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Goshoku Zanmai, 1976

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

phantom by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Phantom

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1961

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1965

explosion by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Explosion, 1950

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1965

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

tsu-riki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Tsu-Riki

improvisation i by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Improvisation I, 1997

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1970

taki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Taki, 1970–1979

kasuminowa by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Kasuminowa, 1976

sans titre by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Sans titre

viviparity by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Viviparity, 1996

emerald by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Emerald