work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

tsu-riki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Tsu-Riki

improvisation i by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Improvisation I, 1997

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1970

taki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Taki, 1970–1979

kasuminowa by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Kasuminowa, 1976

sans titre by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Sans titre

viviparity by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Viviparity, 1996

emerald by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Emerald

nue by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Nue, 1983

fudoki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Fudoki, 1988

yagenko by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Yagenko, 1989

mangehen by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Mangehen, 1989

deishaku by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Deishaku, 1987

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled