viviparity by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Viviparity, 1996

emerald by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Emerald

nue by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Nue, 1983

fudoki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Fudoki, 1988

yagenko by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Yagenko, 1989

mangehen by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Mangehen, 1989

deishaku by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Deishaku, 1987

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

haten by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Haten, 1990

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1980

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1962

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1962