deishaku by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Deishaku, 1987

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

haten by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Haten, 1990

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1980

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1962

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1962

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1962–1963

kosha by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Kosha, 1992

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1952

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1974

senza titolo by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Senza titolo, 2007