haten by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Haten, 1990

Mallet Japan

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

Mallet Japan

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1980

Mallet Japan