dharmacakra by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Dharmacakra, 1974

kaien by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Kaien, 1999

dattan by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Dattan, 1976

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

fumpo by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Fumpo, 1975

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1974

spectrum by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Spectrum

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

auspicious yellow by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Auspicious Yellow

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1982

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1969

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1969

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1950

shikou by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Shikou, 2001

shuyou by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Shuyou, 2001

bb56 by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

BB56, 1961

improvisation i by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Improvisation I, 1997