work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1965

Mallet Japan

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work

Mallet Japan

tsu-riki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Tsu-Riki

Mallet Japan

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1970

Mallet Japan

emerald by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Emerald

Christie's Paris