Kayo Yamaguchi (Japanese, 1984)

white plum by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

White Plum

two cranes by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Two Cranes

roses by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Roses

twin cranes by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Twin Cranes

swimming sweetfish by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Swimming Sweetfish

sparrow by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Sparrow

paulownia flowers by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Paulownia flowers

fresh fruits by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Fresh fruits

sweetfish by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Sweetfish

blue maple tree by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Blue maple tree

peach by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Peach

winter morning by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Winter morning

roses by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Roses

pigeons by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Pigeons

puppy by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Puppy

wagtail by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Wagtail

sparrow by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Sparrow

autumn by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Autumn

changchun by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Changchun

spring flowers by kayo yamaguchi

Kayo Yamaguchi

Spring flowers