blythe dolls i by katya sokolova

Katya Sokolova

Blythe Dolls I, 2008

pink butt by katya sokolova

Katya Sokolova

Pink butt, 2007

kukushka shoes by katya sokolova

Katya Sokolova

Kukushka shoes, 2004