Karl Godeg (German, 1982)

ohne titel by karl godeg

Karl Godeg

Ohne Titel, 1959

komposition by karl godeg

Karl Godeg

Komposition, 1964

komposition by karl godeg

Karl Godeg

Komposition, 1964