flowers by karim abu shakra

Karim Abu Shakra

Flowers

Tiroche

sheep by karim abu shakra

Karim Abu Shakra

Sheep

Tiroche

cacti by karim abu shakra

Karim Abu Shakra

Cacti

Tiroche