Kamoda Shoji (Japanese, 1983)

small jar by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Small jar, 1975

vase by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Vase

tea cup by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Tea cup

pipe by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Pipe

a jar by kamoda shoji

Kamoda Shoji

A Jar, 1976

cup by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Cup, 1978

sake bottle by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Sake bottle, 1979

sake cup by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Sake cup

cup by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Cup

cup by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Cup

flower vase by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Flower vase

a dish by kamoda shoji

Kamoda Shoji

A dish, 1959

jar by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Jar, 1968

vase by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Vase, 1975

dish by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Dish, 1977

dish by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Dish, 1959

jar by kamoda shoji

Kamoda Shoji

Jar, 1972