Kamil Lhotak (Czech, 1990)

abcdefg by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Abcdefg, 1972

paříž by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Paříž, 1967

automobil by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Automobil, 1967

dívka by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Dívka

bez názvu by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Bez názvu, 1960

abcde by kamil lhotak

Kamil Lhotak

ABCDE

skleník by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Skleník, 1970

menhir by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Menhir, 1980

red object by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Red object

red object by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Red object

paris suburb by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Paris suburb, 1943

from riviera by kamil lhotak

Kamil Lhotak

From Riviera, 1939

buoy by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Buoy

kegel by kamil lhotak

Kamil Lhotak

Kegel, 1971

juan-les-pins by kamil lhotak

Kamil Lhotak

JUAN-LES-PINS, 1945