Kae Higuchi (Japanese, )

noon by kae higuchi

Kae Higuchi

Noon, 2006

heart tone by kae higuchi

Kae Higuchi

Heart tone, 2007