passing through by julian stanczak

Julian Stanczak

Passing Through, 1969

summaries of light by julian stanczak

Julian Stanczak

Summaries of Light, 1965

double fold by julian stanczak

Julian Stanczak

Double Fold

untitled by julian stanczak

Julian Stanczak

Untitled

bez tytułu #12 by julian stanczak

Julian Stanczak

Bez tytułu #12, 1969

superimposed by julian stanczak

Julian Stanczak

Superimposed, 1972

untitled (3 works) by julian stanczak

Julian Stanczak

Untitled (3 works), 1981

firefly by julian stanczak

Julian Stanczak

Firefly, 1973

frigid light by julian stanczak

Julian Stanczak

Frigid Light, 1983

permutation by julian stanczak

Julian Stanczak

Permutation, 1967

folding secrets by julian stanczak

Julian Stanczak

Folding Secrets, 1967

dash by julian stanczak

Julian Stanczak

Dash, 1987

solar variant by julian stanczak

Julian Stanczak

Solar Variant, 1972

brim two by julian stanczak

Julian Stanczak

Brim two, 1972