Joseph Mompou (Spanish, 1969)

desnudo femenino by joseph mompou

Joseph Mompou

Desnudo femenino

desnudo femenino by joseph mompou

Joseph Mompou

Desnudo femenino

sitges by joseph mompou

Joseph Mompou

Sitges, 1941

dama leyendo by joseph mompou

Joseph Mompou

Dama leyendo

desnudo femenino by joseph mompou

Joseph Mompou

Desnudo femenino

desnudo femenino by joseph mompou

Joseph Mompou

Desnudo femenino

joven en el parque by joseph mompou

Joseph Mompou

Joven en el parque

mujer con jersey rojo by joseph mompou

Joseph Mompou

Mujer con jersey rojo

joven en el parque by joseph mompou

Joseph Mompou

Joven en el parque

jarrón con rosas by joseph mompou

Joseph Mompou

Jarrón con rosas

paisaje by joseph mompou

Joseph Mompou

Paisaje

puerto mediterráneo by joseph mompou

Joseph Mompou

Puerto mediterráneo