Joseph Liebherr (Austrian, born circa 1803)

anbetung der hirten by joseph liebherr

Joseph Liebherr

ANBETUNG DER HIRTEN

anbetung der konige by joseph liebherr

Joseph Liebherr

ANBETUNG DER KONIGE