Joseph Korschgen (born )

model of a boizoi by joseph korschgen

Joseph Korschgen

Model of a boizoi

setter à l'arrêt by joseph korschgen

Joseph Korschgen

Setter à l'arrêt