Johnniebo Ashevak (Inuit, 1972)

fantasy by johnniebo ashevak

Johnniebo Ashevak

Fantasy, 1965

Waddingtons.ca

untitled by johnniebo ashevak

Johnniebo Ashevak

Untitled, 1962

Waddingtons.ca

untitled by johnniebo ashevak

Johnniebo Ashevak

Untitled, 1962

Waddingtons.ca

sea dogs by johnniebo ashevak

Johnniebo Ashevak

Sea dogs, 1963

Waddingtons.ca