John White Abbott (British, 1851)

italianate landscape by john white abbott

John White Abbott

Italianate landscape

travellers on a path by john white abbott

John White Abbott

Travellers on a path

dulverton, somerset by john white abbott

John White Abbott

Dulverton, Somerset, 1800

bristol from the downs by john white abbott

John White Abbott

Bristol from the Downs

the bonhay, exeter by john white abbott

John White Abbott

The Bonhay, Exeter