John Ruskin (British, 1900)

sunrise by john ruskin

John Ruskin

Sunrise

edelweis by john ruskin

John Ruskin

Edelweis

the old watermill by john ruskin

John Ruskin

The old watermill

juniper by john ruskin

John Ruskin

Juniper, 1863