John Latham (British, 2006)

skoob by john latham

John Latham

Skoob, 1952

the bookshelf by john latham

John Latham

The bookshelf

untitled by john latham

John Latham

Untitled, 1957

untitled by john latham

John Latham

Untitled, 1961

verse never mailed by john latham

John Latham

Verse never mailed

untitled by john latham

John Latham

Untitled, 1962

speckled diver (+ 11 others; 12 works) by john latham

Attributed to John Latham

Speckled diver (+ 11 others; 12 works)

triptych by john latham

John Latham

Triptych, 1954

untitled by john latham

John Latham

Untitled

portrait by john latham

John Latham

Portrait

figure by john latham

John Latham

Figure, 1955