Johann Leonhard Baur (German, 1760)

susanna im bade by johann leonhard baur

Attributed to Johann Leonhard Baur

Susanna im Bade

hector's farewell to andromache by johann leonhard baur

Follower of Johann Leonhard Baur

Hector's farewell to Andromache, 1775–1825

figure of susannah by johann leonhard baur

Attributed to Johann Leonhard Baur

Figure of Susannah, 1710–1720

hector's farewell to andromache by johann leonhard baur

In the manner of Johann Leonhard Baur

Hector's Farewell to Andromache