Johann Georg Mansfeld (1817)

abbildung der neuen adjustierung der k.k. armee (46 works) by johann georg mansfeld and vinzenz georg kininger

Johann Georg Mansfeld and Vinzenz Georg Kininger

Abbildung der neuen Adjustierung der k.k. Armee (46 works), 1896

hussaren officier by johann georg mansfeld

Johann Georg Mansfeld

Hussaren Officier, 1800