Johan Kretschmar (German, 1847)

bildnis des carl ludwig bath by johan kretschmar

Circle of Johan Kretschmar

Bildnis des Carl Ludwig Bath

melancholy by johan kretschmar

Johan Kretschmar

Melancholy, 1805–1805

bildnis eines herrn by johan kretschmar

Johan Kretschmar

Bildnis eines Herrn, 1800

unwilling helper by johan kretschmar

Attributed to Johan Kretschmar

UNWILLING HELPER