paris scene by joan f. muzik

Joan F. Muzik

Paris scene, 1961