kage (no. 1463) by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Kage (No. 1463)

Fergus McCaffrey

Price on Request

shadow no. 1423 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No. 1423, 1997

Fergus McCaffrey

Price on Request

shadow of key no. 1470 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow of Key No. 1470, 1997

Fergus McCaffrey

Price on Request

photograph of photograph by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Photograph of Photograph, 1973

Fergus McCaffrey

Price on Request

photograph of photograph by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Photograph of Photograph, 1973

Fergus McCaffrey

Price on Request

photograph of photograph by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Photograph of Photograph, 1973

Fergus McCaffrey

Price on Request