artwork 1968 by jiri kolar

Jiri Kolar

1968

lunar venus by jiri kolar

Jiri Kolar

LUNAR VENUS, 1992

venus bleue by jiri kolar

Jiri Kolar

Venus bleue, 1985

sans titre by jiri kolar

Jiri Kolar

Sans titre

bez názvu by jiri kolar

Jiri Kolar

Bez názvu, 1960

bez názvu by jiri kolar

Jiri Kolar

Bez názvu, 1996

socha by jiri kolar

Jiri Kolar

Socha

bez názvu by jiri kolar

Jiri Kolar

Bez názvu, 1992

untitled by jiri kolar

Jiri Kolar

Untitled, 1970