Jiao Kequn (Chinese, )

远瞩 by jiao kequn

Jiao Kequn

远瞩

远瞩 by jiao kequn

Jiao Kequn

远瞩

双鹰 by jiao kequn

Jiao Kequn

双鹰, 1985

远瞩 by jiao kequn

Jiao Kequn

远瞩, 1986

花鸟 by jiao kequn

Jiao Kequn

花鸟

秋山远眺 by jiao kequn

Jiao Kequn

秋山远眺

鹰 by jiao kequn

Jiao Kequn

花鸟 by jiao kequn

Jiao Kequn

花鸟

花鸟 by jiao kequn

Jiao Kequn

花鸟, 1979

花鸟 by jiao kequn

Jiao Kequn

花鸟, 1979

松鹤图 by jiao kequn

Jiao Kequn

松鹤图