dishes (pair) by jiangxi jingdezhen

Jiangxi Jingdezhen

Dishes (pair), 1950