Jiangxi Ciye Gongsi (Chinese, established )

covered jars (pair) by jiangxi ciye gongsi

Jiangxi Ciye Gongsi

Covered jars (pair)

I.M. Chait

vase by jiangxi ciye gongsi

Jiangxi Ciye Gongsi

Vase

Christie's South Kensington

vase by jiangxi ciye gongsi

Jiangxi Ciye Gongsi

Vase

Christie's South Kensington