Jiang Zhongli (Chinese, born )

soul of mountain by jiang zhongli

Jiang Zhongli

Soul of mountain

condensate by jiang zhongli

Jiang Zhongli

Condensate

virtual reality by jiang zhongli

Jiang Zhongli

Virtual reality, 2002

seeking series no.3 by jiang zhongli

Jiang Zhongli

Seeking series no.3

woman on street by jiang zhongli

Jiang Zhongli

Woman on street, 2005

woman walking by jiang zhongli

Jiang Zhongli

Woman walking