Jiang Yixun (Chinese, )

格桑花 by jiang yixun

Jiang Yixun

格桑花, 2010

西藏印象 by jiang yixun

Jiang Yixun

西藏印象, 2009