Jiang Xiaoyou (Chinese, 1994)

游春图 by jiang xiaoyou

Jiang Xiaoyou

游春图, 1945