Jiang Xiaojian (Chinese, 1939)

古寺遗址图 by jiang xiaojian

Jiang Xiaojian

古寺遗址图

牧场 (tending) by jiang xiaojian

Jiang Xiaojian

牧场 (Tending)