zhuni cylindric teapot by jiang xianming

Jiang Xianming

Zhuni cylindric teapot