Jiang Wenda (Chinese, 1963)

蝶恋花 by jiang wenda

Jiang Wenda

蝶恋花, 1957