Jiang Wenda (Chinese, 1963)

花鸟 (in 6 parts) by wang shengyuan, zheng jibin, jiang wenda and zhang yuguang

Wang Shengyuan, Zheng Jibin, Jiang Wenda and Zhang Yuguang

花鸟 (in 6 parts), 1950

蝶恋花 by jiang wenda

Jiang Wenda

蝶恋花, 1957